Turkish IMI Ambassador Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak in “Actual Medicine”

June 7, 2022

Turkish IMI Ambassador Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak is interviewed by Turkish medical magazine Actual Medicine, discussing the purpose of IMI, Myopia Awareness Week, and emphasizing on the growing impact of myopia. As appeared in Volume: 30, Issue: 2, 2022.

Turkish

Bu sene 2328 Mayıs olarak belirlenen “Miyopi Farkındalık Haf ta sı”nda çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Miyopi alanında önemli çalışmalar yürüten global insiyatif International Myopia Institute tarafından dünya çapında bir anket çalışması hayata geçirilmekte. Bu anket ve Ensti tü’nün Türkiye’deki çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak için enstitünün Ortadoğu ve Afrika temsilcisi Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak ile yaptığımız röportajda önemli başlıklar ortaya çıktı. 2050’ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının miyop olması öngörülürken bu alanda yapılacak farkındalık çalış maları ise her zamankinden daha fazla önem kazandı.


ACME: Değerli Emrah Hocam, sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hasta nesi’nde göz hastalıkları alanında ihtisas yaptım. 2002-2003 yılında ABD’de Michigan State Üniversitesi’nde Nörooftal mo loji klinik fellowu olarak çalıştım. 2003-2012 arasında Sağ lık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hasta nesi’nde Göz Hastalıkları Kliniği’nde hizmet verdim. 2012 yılında Doçentliğimi aldıktan sonra, kamu hizmetime son vererek halen çalışmakta olduğum Acıbadem Ankara Hastanesi’nde göreve başladım. 2014-2019 yılları arasında Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi’nde Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak g.rev yaptım. Burada da Profes.ör ünvanı almaya hak kazandım. Halen Türk Oftalmoloji Derneği Nörooftalmoloji ile Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimleri aktif üyesiyim. International Myopia Institute’nun da Ortadoğu ve Afrika temsilcisi olarak çalışmalara katkı sağlıyorum.

ACME: International Myopia Institute miyopi alanında ne gibi çalışmalar yürütmekte?

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün Brien Holden Vision İnstitute işbirliği ile hazırladığı raporda miyopi ile ilgili olarak çok çarpıcı rakamlar ve öngörüler yer aldı. 2050 yılında dünyada miyopinin prevelansının %50’yi ge.eceğini öngören rapor çok çarpıcı sonuçlar içermekte. Bu nedenle miyopi alanında uzmanlaşmak daha fazla önem kazandı.

(International) Myopia Institute, miyopi ve tedavisi konusuna g.nül vermiş bir grup akademisyenin miyopi y.netimi konusunda yol haritası çizmeye yardımcı olmak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları bir çatı kuruluştur. Bu sivil toplum örgütü, dünyanın pek çok yerinden katkı sunan üyeler tarafından miyopi yönetimi konusunda bilimsel kanıtları derler ve kılavuzlar oluşturarak bu bilgileri göz sağlığı ile uğraşan hekim ve diğer bileşenlere ulaştırır. Oluşturulan bu kılavuzlar yeni bilimsel kanıtlar oluştukça güncelleniyor ve farklı dillere çevrilerek daha çok hekime ulaştırılıyor. Burada amaç miyopinin artışına dikkat çekmek, miyopi artışını sınırlandırabilen tedaviler hakkında bilimsel kanıtları derleyerek özetlemek ve paylaşmak. Aynı zamanda miyopi konusunda yapılacak .alışmalar için de sağlam bilimsel temeller kurmak ve .alışmaların karşılaştırılabilirliğini artırmak için ortak bir bilimsel dil oluşturmayı amaçlamak şeklinde özetleyebilirim.

ACME: (International) Myopia Institute Türkiye’de ne gibi çalışmalar yürütmekte?

Enstitü dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan miyopi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, uyarmak ve meslektaşlarımızın bu konuda güncel bilimsel veriye kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına yön veriyor. Böylece ülkemizde de dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi artan miyopi sıklığına bağlı sorunların biraz olsun önüne geçilebilmesi hedeflenmekte.

ACME: Göz sağlığı alanında miyopi ne büyüklükte bir tehdit oluşturmaktadır? Miyopinin Türkiye’deki boyutları nelerdir?

Miyopi uzun yıllar sadece gözlük veya kontakt lens ile tedavi edilebilir bir hastalık olarak görüldü. Uzun yıllar, hastalar 18-20’li yaşlara geldiğinde de eğer isterlerse ve göz yapıları uygunise excimer lazer ile miyopinin düzeltileceği düşünüldü. Öte yandan yüksek miyop hastaların özellikle orta yaş ve üzeri yıllarda artan glokom, katarakt ama daha önemlisi retina yırtığı/dekolmanı ve hatta miyopik maküla dejenerasyonu nedeniyle körlük tehdidi altında olduğu da bilinmekteydi. Ancak miyopi sıklığının giderek artması tehlikenin bugün ulaştığı endişe verici büyüklüğünü g.stermekte. Bununla birlikte miyopi artışı vakalarını Türkiye’den yaklaşık 20-30 yıl önce yaşayan Uzakdoğu ülkelerinden gelen veriler çerçevesinde incelediğimizde, miyop nüfus yaşlandıkça daha çok miyopik maküla dejenerasyon kaynaklı görme kayıpları g.zlendiğini fark ettik. Bu noktada alarm zilleri çaldı. Uzakdoğudaki ülkelerin bazı b.lgelerinde bu sorun bir numaralı görme kaybı, hatta körlük nedeni olma noktasına ulaştı. Bu durum bizim gibi miyopinin daha az görüldüğü ama hızla arttığı ülkeler için önemli ve zamanında bir uyarı diyebilirim. Çünkü miyopinin artışının nelere mal olabileceğini ger.ek zamanlı olarak görüyoruz. Üstelik de önlem alabilmek için daha zamanımız var. Ancak bu zamanın da hızla daraldığını belirtmek isterim. Miyopi tedavisinde kamuoyunu bilgilendirme ve gerekli önlemleri alma konusunda ne yapılacaksa, bir an önce adım atmak gerektiğini düşünüyorum.

ACME: Miyopi artışı durdurulabilir mi?

Bunu s.ylemek fazla iddialı olur. C!ünkü bir çocuğun veya gencin nasıl boyu uzuyor ve gelişiyorsa, göz de ön-arka eksende uzamaya ve büyümeye bir süre devam ediyor. Miyopiyi durdurmak demek, gözün bu uzamasını durdurmak demek-ki bu imkansız. Ancak miyopi artış hızı yavaşlatılabilir mi derseniz, evet bu mümkün

ACME: Miyopi artış hızını yavaşlatan tedavi seçenekleri nelerdir?

Bugüne kadar bilimsel literatürde etkinliği ispatlanan ve klinik uygulaması giderek artan 4 tedavi var. Bunların üçü optik y.ntemler: Çok odaklı g.zlükler, çok odaklı kontakt lensler ve ortokeratoloji lensleri (bunlara gece takılıp gündüz çıkarıldığı için gece lensleri de diyebiliriz). Son tedavi seçeneği farmakolojik: Atropin damla tedavisi. Bu 4 metot da oldukça etkili ve başarılı.

Tababetin tamamında olduğu gibi burada da çocuğa ve aileye en uygun tedaviyi klinik değerlendirmemize göre ve onlarla konuşarak tayin etmemiz en doğrusu. Çünkü tüm yöntemler hasta uyumu gerektiriyor. Dolayısıyla biz hastaya en uygun tedaviyi önersek bile özellikle hastanın bu tedaviyi aksatmadan, uyumlu bir bi.imde kullanması çok önemli. Ayrıca şunu mutlaka akılda tutmamız gerekiyor: Her yöntem işe yarıyor ancak her hastada farklı düzeyde sonuç alınması doğal. Bu nedenle hastaları dikkatle takip edip zaman zaman uyguladığımız tedaviyi de kişiye göre değiştirmek gerekebiliyor.

ACME: Sizce COVID-19 pandemisi miyopinin artışı konusunda sorunu artırdı mı?

Üzülerek söylemem gerekiyor ki klinik gözlemlerimiz bu yönde. En başta çocukların uzaktan eğitim nedeniyle ekran karşısında daha çok zaman geçirmelerine şahit olduk. Üstelik “uzaktan sosyalleşme” bu d.nemde pek çoğu için yeni bir yaşam tarzı olmaya başladı, hatta bir kısım çocuk/genç “ev kuşu” haline geldi. Sokağa çıkma kısıtlamaları da bu yaş grubunu etkilemiş olabilir. Tabii bu sorun tüm dünya için geçerli. Bilimsel literatürde de bu konuda giderek artan yayınlar görmeye başladık. Bu da bizim klinik gözlemlerimizi doğruluyor.

ACME: Temsilcisi bulunduğunuz (International) Myopia Institute’nun son dönem de yürüttüğü anket projesinden ve Alcon işbirliğinden bahsedebilir misiniz?

(International) Myopia Institute olarak miyopi artış trendini yavaşlatmak için hekimlerin klinik deneyimlerini toparlamayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda miyopi farkındalığı oluşturmayı amaçladığımız global bir anket üzerinde çalışıyoruz. Bu anket en son 2019 yılında Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’daki hekimlerin katılımlarıyla gerçekleştirilmişti. Mutlulukla söylemek isterim ki, ilk defa bu sene ve Alcon’un önemli desteği ile ankete Türkiye de dahil oldu. Vision Care takımıyla birlikte çalışarak Türkiye’deki göz hekimlerinin ankete katılımı ve miyopi alanındaki klinik yaklaşımlarını paylaşmaları sağlanacak.

(International) Myopia Institute olarak bu konuda destek olan tüm kurum ve kuruluşlarla iletişimde olmak ve bilgilerin daha yaygınlaşmasını sağlamak en büyük amacımızdı. Alcon güçlü bir kurumsal hassasiyet göstererek Miyopi Farkındalık Anketi’nin firmanın dijital hekim iletişim platformu Ocu-Link ile 2.000’den fazla göz hekimine ulaşmasına destek oldu. Bu tür destekleri önemsiyoruz. Çünkü olabildiği kadar çok hekimimize ulaşmak ve Türkiye’den ankete katılımı mümkün olduğunca artırmak istiyoruz. Umuyoruz ki bu rakamlar miyopi tedavisinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak. Ankete katılarak destek vermek isteyen hekimlerimiz olursa benimle emrah.altiparmak@gmail.com mail adresimden temasa geçmelerinden mutluluk duyacağım.

Türkiye’nin yapılacak global çalışmalarda önümüzdeki yıllarda da yer alabilmesini sağlayacak bu gibi önemli çalışmalara katılımın kıymetli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte anket sonuçlarını meslektaşlarımız ile de paylaşıyor olacağız.

Referans: The impact of myopia and high myopia. Report of the joint World Health Organization- Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia.2015.

 

English

 

Various activities are organized during the “Myopia Awareness Week”, which was determined as May 2328 this year. A worldwide survey is being implemented by the International Myopia Institute, a global initiative that carries out important studies in the field of myopia. For detailed information about this survey and the Institute’s work in Turkey, the Institute’s Middle East and Africa representative, Prof. Dr. In our interview with U. Emrah Altıparmak, important topics emerged. While it is predicted that more than half of the world’s population will be nearsighted by 2050, awareness studies in this area have gained more importance than ever before.


ACME: Dear Emrah Teacher, for those who don’t know you, can you briefly talk about yourself?

After graduating from Hacettepe Faculty of Medicine, I specialized in ophthalmology at the Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital. In 2002-2003, I worked as a Neuroophthalmology clinical fellow at Michigan State University in the USA. Between 2003 and 2012, I served in the Ophthalmology Clinic of the Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital. After getting my associate professorship in 2012, I ended my public service and started working at Acıbadem Ankara Hospital, where I still work. Between 2014-2019, I worked as a faculty member at Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem University, Department of Ophthalmology. Here, too, I was entitled to receive the title of Professor. I am still an active member of Turkish Ophthalmology Association Neuroophthalmology and Cataract and Refractive Surgery Units. I also contribute to the studies as the Middle East and Africa representative of the International Myopia Institute.

ACME: What kind of studies does the International Myopia Institute conduct in the field of myopia?

The report prepared by the World Health Organization in cooperation with the Brien Holden Vision Institute in 2015 included very striking figures and predictions about myopia. The report, which predicts that the prevalence of myopia in the world will exceed 50% in 2050, contains very striking results. Therefore, it became more important to specialize in the field of myopia.

(International) Myopia Institute is an umbrella organization formed by a group of academics who have committed to the subject of myopia and its treatment, to help draw a roadmap for myopia management. This non-governmental organization compiles scientific evidence on the management of myopia by contributing members from many parts of the world and creates guidelines and delivers this information to physicians and other components dealing with eye health. These guidelines are updated as new scientific evidence emerges, and translated into different languages ​​and delivered to more physicians. The aim here is to draw attention to the increase in myopia, to summarize and share the scientific evidence about treatments that can limit the increase in myopia. At the same time, I can summarize it as aiming to establish a common scientific language in order to establish solid scientific foundations for the studies on myopia and to increase the comparability of the studies.

ACME: What kind of studies does (International) Myopia Institute carry out in Turkey?

The Institute directs its studies in order to inform and warn the public about the increasing myopia in Turkey as well as in the world, and to enable our colleagues to easily access up-to-date scientific data on this subject. Thus, it is aimed to prevent the problems related to the increasing myopia frequency in our country, as in other parts of the world.

ACME: What threat does myopia pose in the field of eye health? What are the dimensions of myopia in Turkey?

For many years, myopia was seen as a disease that could only be treated with glasses or contact lenses. For many years, it was thought that myopia would be corrected with the excimer laser if the patients wanted to and their eye structures were suitable when they reached the age of 18-20. On the other hand, it was also known that high myopic patients were under the threat of blindness due to glaucoma, cataract, but more importantly, retinal tear/detachment and even myopic macular degeneration, especially in middle-aged and older years. However, the increasing incidence of myopia shows the alarming magnitude of the danger that has reached today. However, when we analyzed the cases of increased myopia within the framework of data from Far East countries that lived 20-30 years before Turkey, we noticed that as the myopic population ages, more vision losses due to myopic macular degeneration are observed. At this point alarm bells rang. In some parts of the Far East countries, this problem has reached the point of being the number one cause of vision loss and even blindness. I can say that this is an important and timely warning for countries like ours where myopia is less common but rapidly increasing. Because we see in real time what the increase in myopia can cost. Moreover, we still have time to take action. However, I would like to point out that this time is rapidly shrinking. I think that it is necessary to take a step as soon as possible to inform the public and take the necessary precautions in the treatment of myopia.

ACME: Can myopia increase be stopped?

It would be too ambitious to say that. Because, just as a child or young person gets taller and develops, the eye continues to elongate and grow in the anterior-posterior axis for a while. Stopping myopia means stopping this elongation of the eye – which is impossible. But if you ask if the rate of increase in myopia can be slowed down, yes it is possible.

ACME: What are the treatment options that slow down the rate of myopia increase?

To date, there are 4 treatments whose effectiveness has been proven in the scientific literature and whose clinical application is increasing. Three of these are optical methods: multifocal glasses, multifocal contact lenses and orthokeratology lenses (we can also call them night lenses because they are worn at night and removed during the day). The last treatment option is pharmacological: Atropine drop therapy. These 4 methods are very effective and successful.

As in the whole of medicine, it is best to determine the most appropriate treatment for the child and family according to our clinical evaluation and by talking to them. Because all methods require patient compliance. Therefore, even if we recommend the most appropriate treatment to the patient, it is very important that the patient uses this treatment in a harmonious way, without interrupting it. In addition, we must keep this in mind: Every method works, but it is natural to get different results for each patient. For this reason, it may be necessary to follow the patients carefully and change the treatment we apply from time to time according to the individual.

ACME: Do you think the COVID-19 pandemic has exacerbated the problem of increasing myopia?

I regret to say that our clinical observations are in this direction. First of all, we witnessed that children spend more time in front of the screen due to distance education. Moreover, “distance socialization” has become a new lifestyle for many in this period, and even some children/young people have become “house birds”. Curfews may also have affected this age group. Of course, this problem is valid for the whole world. We have begun to see more and more publications on this subject in the scientific literature. This confirms our clinical observations.

ACME: Could you tell us about the recent survey project conducted by (International) Myopia Institute, which you represent, and the collaboration with Alcon?

As (International) Myopia Institute, we aim to gather the clinical experience of physicians in order to slow down the increasing trend of myopia. In this direction, we are working on a global survey that we aim to raise awareness of myopia. This survey was last conducted in 2019 with the participation of physicians from Asia, Europe, Australia, North and South America. I would like to say happily that Turkey was included in the survey for the first time this year and with the significant support of Alcon. Working together with the Vision Care team, ophthalmologists in Turkey will be able to participate in the survey and share their clinical approaches in the field of myopia.

As (International) Myopia Institute, it was our biggest goal to be in contact with all the institutions and organizations that support this issue and to make the information more widespread. Alcon showed strong corporate sensitivity and supported the Myopia Awareness Survey to reach more than 2,000 ophthalmologists through Ocu-Link, the company’s digital physician communication platform. We value such support. Because we want to reach as many physicians as possible and increase the participation in the survey from Turkey as much as possible. We hope that these figures will make important contributions to the development of myopia treatment. If there are physicians who want to support by participating in the survey, I will be happy if they contact me at my e-mail address emrah.altiparmak@gmail.com.

I think it is valuable to participate in such important studies that will enable Turkey to take part in global studies in the coming years. In the future, we will be sharing the results of the survey with our colleagues.

Reference: The impact of myopia and high myopia. Report of the joint World Health Organization- Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia.2015.

No citation data has been entered for this IMI Whitepaper